Usikre tider kræver et stærkt beredskab

/Usikre tider kræver et stærkt beredskab
Usikre tider kræver et stærkt beredskab 2019-01-06T14:38:31+00:00

Project Description

Det verdensbillede, der tegner sig i dag, kræver et dygtigt og slagkraftigt beredskab, både lokalt, regionalt og nationalt. Og det har vi i Sydvestjysk Brandvæsen.

Det fastslog beredskabschef Jens Mølgaard med fast og sikker stemme, da han holdt tale ved den årlige nytårsparole på brandstationen i Ribe og så tilbage på 2018.

-Årsskiftet kalder på refleksion og tanker tilbage på det år, der nu er blevet historie. Og jeg tror, vi alle tænker: kan vi lære noget af historien.

– Hver af os har vor egen historiefortælling, vore egne erindringer om året der gik. Sorger og glæder der nu bliver til minder.

– I det store fælles billede må vi jo nok bare sige, at vi heller ikke i 2018 har lært af historien.

– Verden er ikke blevet mere tryg – tværtimod. Slutfirsernes glædesrus over murenes fald og det store fællesskab, syntes igen at virke nærmest som naive tanker, og vi er også på beredskabsområdet nu igen nødt til at tænke sikkerhedspolitik på en anderledes måde.

– Siden 2001, da verden en sort septemberdag blev en anden, har vi som verdensborger ja næsten vænnet os til terrorens ækle ansigt, som igen og igen trækker sine dybe spor. Spor der på beredskabsområdet fylder mere og mere, og som vi hele tiden arbejder med, forbereder os på, mens vi tænker: aldrig mere!

– Klimaforandringerne og forskernes advarsler herom kan man vælge enten at anerkende og tage alvorlig og seriøst og målrettet søge at minimere konsekvenserne af. Eller man kan vælge at negligere og kaste bort som ”fake news”. Vi ser jo begge modeller. Men et er sikkert: på beredskabsområdet må vi for at være på forkant forberede os og opruste til flere og større afhjælpende indsatse efter storm, vand og tørke, sagde Jens Mølgaard bl.a.

Beredskabschefen glædede sig over, at beredskabet allerede fra 2019 begynder på en større materieludskiftningsplan således materiel og køretøjer på alle stationer bliver opgraderet og tilmed tilfører det samlede beredskab Cafs slukningsmateriel og 3 Cobra slukningsenheder.

En udvikling der er med til at gøre det operative beredskab i Sydvestjysk Brandvæsen mere robust til gavn for kommunernes virksomheder og borgere.

Sydvestjysk brandvæsen har i 2018 haft 1161 udrykninger fordelt på 775 i Esbjerg l kommune, 364 i Varde kommune og 22 i Fanø kommune.

Det er 100 i forhold til 2017 og må således betragtes som et normalt driftsår hvad angår antal udrykninger.

– Men vi skal huske at disse tal blot er tal i en af de utallige statistikker, som vi som samfund er så glade for. For bag hver kørsel, Sydvestjysk Brandvæsen kører, ligger der en hændelse bag – og mange gange en ulykkelig hændelse for den borger, der beder om hjælp. Hvad enten det er brand, færdselsuheld eller noget andet opleves det ofte for skadelidte som en katastrofe, der river hverdagen helt i stykker.

– Det skal vi som brandvæsen hele tiden have for øje. Empatien og følelserne skal vi have med på arbejde, hver gang vi rykker ud. Det er vigtigt. Kun på den måde løser vi vore opgaver bedst muligt, sagde Jens Mølgaard.

Han rettede en tak til hele personalet i Sydvestjysk Brandvæsen for veludført arbejde på alle områder, og han takkede ligeledes kommunerne og alle samarbejdspartnere i øvrigt.