Ribe Brandstationen

Brandstationen er beliggende midt i byen på Odins Plads. I 2008 var det 30 år siden, vi flyttede til vores nuværende placering.

Brandstationen indeholder brandkøretøjer, værksted, vaskehal og materieldepot. Ligeledes indeholder den undervisningslokale, kontorer og munderingsdepot.

Stationen bliver brugt til mange aktiviteter. Bl.a. uddannelse/øvelser for brandmænd, frivillige og befolkningskurser ligesom der her holdes fælles sociale arrangementer for alle i Sydvestjysk Brandvæsen

Kjeld Tauman
Viceberedskabschef, ansvarlig for den daglige drift.

Ribes første sprøjtehus, før det blev kommunalt brandvæsen, lå på Torvet. Det var indrettet i en gammel vagtbygning øst for Domkirken, omtrent ud for hjørneejendommen ved Grønnegade. Allerede i 1766 var den så forfalden, at den måtte ombygges. Herunder følger brandstationernes historie.

Torvet 16 1840-1924

I året 1840 fik man den hårdt tiltrængte afløsning i den smukke lille bygning, Torvet 16, der var tegnet og opført til formålet.

Senere indrettedes et vagtlokale i hjørnet mod Præstegade til politiet, som så overtog ejendommen til politistation. Da man i 1924 flyttede til byens gamle materialebygning

Saltgade 24 1924-1972

Som nævnt blev den gamle materialebygning i 1924 ombygget til brandstation.

Med den truende udvikling i verdenssituationen op til 1940, besluttede byrådet at oprette en hjælpetation i Grønnegade. Da verdenskrigen var blevet en kendsgerning og tilstandene forværredes oprettede man yderlige en hjælpebrandstation på Borgerskolen (Bispegades skole).

Dette varede krigen igennem og efter maj 1945, samlede man igen materiellet i Saltgade 24.

Seminarievej 2 1972-1978

Man var nu i 1972 flyttet over gaden til Seminarievej 2, til det gamle mekanikerværksted på tømmerhandler Danielsens plads, hvor der i dag er P-plads. Her var statioen kun i få år, da også denne bygning måtte ofres på bilismens alter; efter kun 6 år flyttedes brandstationen igen.

Odins Plads 2 1978-

Denne bygning, også et tidligere mekanikerværksted, der tilhørte firmaet P. Holm & Sønner, havde Ribe kommune erhvervet i 1977 med den bagtanke at ejendommen kunne anvendes til en kombineret Brandstation/Civilforsvarsgård.

Indretningen af ejendommen, så den kunne tjene sit nye formål, blev overdraget arkitektfirmaet John Jensen. Opgaven lykkedes så godt at man den 26. oktober 1978 kunne indvie de nye lokaler og samtidig kunne det konstateres at aldrig har brandvæsenet haft så gode forhold. Her er alt hvad man havde brug for, først og fremmest plads. Plads til køretøjer og andet materiel, her var et opholdsrum til de brandmænd der ikke var nået med i 1. udrykning, her var køkken, hvor der kunne laves kaffe, her var teorilokale, som også kunne benyttes af brandmandsforeningen til generalforsamlinger og vinterfester. Jo, det var gode lokale