Årets Brandmand

Hvert år i forbindelse med Ribe Brandvæsenets nytårsparade offentliggøres samtidig årets brandmand. Årets brandmand vælges af Ribe Brandmandsforeningens formand og beredskabschefen i forening.

Udnævnelsen af årets brandmand er en tradition, der går tilbage til 1990, da fabrikant Jørgen Bech indstiftede et nyt legat ved receptionen i forbindelse med Ribe kommunale Brandvæsenets 100 års jubilæum den 31. marts 1990.

Det nye legat blev “brandinspektør Niels Bechs mindelegat”. Fabrikant Jørgen Bech, der selv på det tidspunkt havde været aktiv brandmand i godt en halv snes år var søn af Niels Bech..

Faktisk har min familie været med i 79 af de 100 år, fortalte Jørgen Bech i forbindelse med legatindstiftelsen.

Min bedstefar kom ind i korpset i 1890, altså ved dets start, og var med til 1910. Min far var med fra 1925 til 1963 og blev i 1947 udnævnt til brandinspektør – og jeg selv var aktiv fra 1951 til 1964, hvor jeg måtte træde ud på grund af tidsnød. Til gengæld har jeg så fornøjelsen af at være medlem af beredskabskommissionen, fortsatte Jørgen Bech.

Niels Bech levede og åndede for “sit” brandkorps, og blandt de ting, han satte allerhøjest, var et godt kammeratskab samt viljen til altid at yde en indsats, når det var påkrævet. I den ånd, og til minde om sin far, indstiftede Jørgen Bech sit legat, og han foreslog, at afkastet fra kapitalen skulle gå til at købe et ur, der hvert år ved korpsets nytårssamling, skulle hædre den brandmand, der har ydet en særlig indsats i årets løb.

Mindelegatet

Det mindelegat, der ligger bag udnævnelsen af årets brandmand, er indstiftet af fabrikant Jørgen Bech og hustru, overlærer Anna Kirstine som minde over Jørgen Bechs far, Niels Jørgen Frederik Bech.

Han var skolebetjent i Ribe og født i byen i 1899. Fra 1925 til 1941 var han brandmand, frem til 1944 brandassistent og derefter blev han 2. vicebrandinspektør og vicebrandinspektør, indtil han sluttede karrieren som brandinspektør i perioden fra 1947 til 1963. Han døde den 29. august 1966.

Mindelegatet er indstifet den 1. april 1990, og i legatet hedder det om Niels Bech: “Han levede og åndede for sit brandvæsen og blandt de ting, han satte allerhøjst, var et godt kammeratskab, samt viljen til altid at yde en indsats, når det var påkrævet”.

Nutiden

Da midlerne i mindelegatet var brugt, besluttede bestyrelsen for Ribe Brandmandsforenings sig for, at traditionen med at kåre årets brandmand skulle fortsætte, og i dag kommer midlerne til det ur, der ledsager udnævnelsen, fra brandmandsforeningens egen kasse.

Følgende er valgt til årets brandmand:

2023 – Holdleder Jens Peter Kragelund

2022 – Viceberedskabschef, stationsleder Kjeld Tauman

2021 – Brandmand Ole Q. Christensen

2020 – ikke udnævnt grundet Covid19

2019 – Brandmand Martin Madsen

2018 – Brandmand Carsten “Kevis” Christensen.

2017 – Bandmand Gregeorz Ostrowski

2016 – Brandmand Ole Q. Christensen

2015 – Brandmand Henrik Asberg Olesen

2014 – Indsatsleder Thomas Laugesen

2013 – Brandmand Henrik Sørensen

2012 – Brandmand Jan Christiansen

2011 – Brandmand Ove Jepsen

2010 – Brandmand Flemming Petersen

2009 – Brandmand Søren Christensen

2008 – Brandmand Anders Rohr Jørgensen

2007 – Viceberedskabschef Torsten Troelsen

2006 – Brandmand Lars Andersen

2005 – Brandmester Egon Grosen

2004 – Brandmester Preben Madsen

2003 – Brandmand Steen Sahl

2002 – Brandmand Valdemar Jensen

2001 – Brandmand Claus Pedersen

2000 – Brandmand Mark Vind

1999 – Brandmester Jørgen Ahlquist

1998 – Viceberedskabsinspektør Lars Nielsen

1997 – Brandmand Egon Nissen

1996 – Brandmand Frode Beyer

1995 – Indsatsleder Kjeld Tauman

1994 – Brandmand Gert Witt

1993 – Brandmand Bent Hausted

1992 – Brandmand Victor Pedersen

1991 – Brandmand Jens Hunderup

1990 – Brandmand Ib Zoega