Project Description

2018 har været et rekordår for Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe. Med 182 udrykninger i 2018 mod 148 året før har der været rigtig travlt, og stationen i Ribe er dermed gået i mod den tendens, der har været ved Sydvestjysk Brandvæsen generelt, hvor der har været lidt færre udrykninger end tidligere.

Det fastslog den daglige ledere af brandstationen i Ribe, viceberedskabschef Kjeld Tauman ved årets nytårsparole fredag aften.

Indledningsvis mindedes Kjeld Tauman afdøde Lars Nielsen eller Lasse Brandmand, et navn Lars mange steder var bedre kendt under.

– For Lasse har det at være brandmand og frivillig altid været en stor del af hans liv. Man gik aldrig forgæves til ham, og efter hans tragiske ulykke i 2011 fulgte han os i det omfang helbredet og kræfter rakte.

Efterfølgende blev der holdt et minuts stilhed.

I sin tale nævnte Kjeld Taumann også, at brandvæsnet har fået nye naboer i form af politiet, der som bekendt har lejet sig ind i lokaler på stationen.

Der er indgået en kontrakt med Falck, der indebærer udskiftningsplan for bilerne, og allerede i år kommer en ny sprøjte med det mest moderne slukningsudstyr.

Kjeld tauman kom også ind på, hvordan man får et godt brandvæsen, og her nævnte han betydningen af traditioner som bl.a. nytårsparolen og de mange sociale traditioner, brandmandsforeningen holder i hævd, og som er med til at give et godt sammenhold.

Et hold på 13 har gennemgået den sidste del af brandmandsuddannelsen i Ribe. Alle bestod, og tre er blevet ansat i korpset.

Om de mange alarmer sagde Kjeld Tauman bl.a., at der har været 100 udrykninger ved automatisk brandalarmering, og der har været en stigningi antallet af blinde alarmer.

Men i andre tilfælde har alarmerne også vist sin store berettigelse som eksempelvis på en institution, hvor en beboer havde fået sat ild til en skraldespand, men hvor den automatiske alarm bevirkede, at brandvæsnet hurtigt kom til og kunne konstatere, at personalet havde handlet helt efter bogen.

Kjeld Tauman kunne også fortælle, at opgaverne har lydt på alt fra en lille dreng, der havde fået benet i klemme i et cykelhjul til store industribrande, hvor der var kaldt assistance fra Esbjerg og Bramming.

Hans rettede en varm tak til brandmændene og de frivillige for deres indsats, og til deres koner og ikke mindst arbejdsgivere, fordi de tillader brandmændene at rykke ud.

Politiet glade for naboskab

Vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard og den lokale Palle. I midten ses Verner Straadt.

Lederen af politiets områdestation nordvest, vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard, kvitterede for velkomsten til brandstationen og nævnte, at man i politiet er meget glade for naboskabet.

– Vi har kæmpet for at bevare stationen i Ribe, og vi er glade for, at vi er flyttet sammen. Vi har en god dialog og nedsat et brugerråd, og netop dialogen løser tingene, sagde Lars Bjerregaard.