Ribe Brandmandsforening

Ribe Brandmandsforening stiftelse er ikke kendt idet de første protokoller ikke umiddelbart kan findes. Fra at foreningen primært var forhandlingsberettiget med Ribe kommune omkring lønforhold m.v. er foreningen i dag primært et socialt og kulturelt ståsted for medlemmerne.

Som medlem i foreningen er alle deltidsansatte og fast ansatte, ligesom frivillige brandmænd med brandmandsuddannelse har mulighed for at være medlem.

Brandmandsforeningen har i flere tilfælde være bidragsyder til Ribe kommunale Brandvæsen, bl.a. har de skænket 2 hjertestarter.

Tryk her for at læse  vedtægter for brandmandsforeningen

Veteranklubben

Ribe kommunale brandvæsens veteranklub blev stiftet af tidligere deltidsansatte brandmænd den 21. februar 2000.

Veteranklubben består fortrinsvis af brandmænd der har været deltidsbrandmænd gennem mindst 20 år. Generalforsamling har dog besluttet at aktive brandmænd som har været mindst 25 år i det kommunale brandvæsen kan deltage i ålespisningsarrangementet.

Hvert år afholdes der 3 møder – Generalforsamling, sommerudflugt og ålespisning.

Formand: Egon Nissen, kasserer: Jens Hunderup. I bestyrelsen: Ib Zoega.

Tryk her for at se vedtægter for veteraner