Project Description

Den øgede fokus på røg- og specielt sodpartiklers skadelige virkninger på brandmænd har medført, at Sydvestjysk Brandvæsen er meget langt fremme med forberedelserne til at sikre brandmændene mod disse skadelige virkninger.

På sigt vil det betyde, at der indrettes en container med bademuligheder for brandmændene ude på brandstedet. I containeren vil brandmændene kunne komme af med det snavsede indsatstøj og skifte til rent tøj, inden de kører fra brandstedet. Populært sagt kommer de beskidte ind i den ene ende og rene ud i den anden.

Desuden vil alle stationer under Sydvestjysk Brandvæsen blive opdelt i snavsede og rene områder, og der vil blive særlige forholdsregler omkring rengøring af køretøjer, så de brandmænd, der har været i bad på brandstedet, ikke efterfølgende skal hjem og gøre køretøjer rene. Det bliver andres opgave.

Beredskabschef Jens Mølgaard fortæller og viceberedskabschef Kjeld Tauman er med kollegerne så langt henne i forberedelserne, at Sydvestjysk Brandvæsen allerede nu har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet for de tiltag, der er gennemført, og for de planer, der ligger.

– Tanken er, at den container, vi får bygget, skal kunne tilkaldes til større brande, og de røgdykkere, der har været inde i bygningen, og de, der har været tæt på udenfor, vil kunne komme i bad og skifte tøj, inden de kører fra brandstedet. Tøjet vil så blive renset på stationen. Det kræver selvfølgelig, at vi har et stort lager af indsatsdragter og andet udstyr, så vi altid kan sørge for, at alle bfandmænd har rene indsatsdragter og udstyr, fortæller Kjeld Tauman.

Og Jens Mølgaard føjer til: – Vi er jo fra den tid, hvor det var lidt ”fint” hvis en indsatsdragt var beskidt. Men det går ikke mere. Det er klart, at det her ikke kan gennemføres fra den ene dag til den anden. Der er tale om en ændret holdning til tingene, men i løbet af nogle år vil kulturen være ændret, så brandmændene bliver bedre beskyttet end i dag.

– Det er også slut med, at alle skal ind og se et arnested. Det bliver kun det nødvendige personale, der kommer ind i bygninger, hvor det brænder eller, hvor der har været brand. Det andet er unødvendigt, for det er et fag med risiko indbygget, vi har, siger Jens Mølgaard.

Med i det nye tiltag er, at et hold frivillige skal kunne tilkaldes og køre ud til et stort brandsted med friske indsatsdragter og udstyr samt rene iltflasker.

Ordningen blive gennemført på alle Sydvestjysk Brandvæsens stationer. Container og biler med rent udstyr vil blive stationeret i Esbjerg, hvorfra de kan tilkaldes af alle indsatsledere ved store brande.

Sådan bliver indretningen med baderum midt i containeren og omklædningsrum for henholdsvis snavsede og rene i hver ende.. Tegning: Arkitektegnestuen Tauman