(Torsdag 6. september) En af de store maskiner på DTE’s savværk på Nørremarken, der bruges til at flytning af træstammer, brød tidligt torsdag morgen i brand under arbejdet.

Maskinen holdt tæt op af store mængder tørt træ, men det lykkedes brandvæsnet at få begrænset ilden til selve maskinen, der til gengæld udbrændte.

Ingen personer kom noget til, og føreren af maskinen nåede selv at komme ud, inden ilden for alvor fik fat.

Det tog en halv times tid at slukke ilden, da det var svært at komme til det indre, hvor både brændstof og hydraulikolie gav flammerne næring.

Der blev brugt meget vand til slukningen, og for at hindre, at det olieholdige vand løb ned i kloarken, blev der udlagt spærringer af savsmuld, ligesom der blev brugt store mængder savsmuld til at opsuge vandet.

Der blev lavet BC-udlægning og brugt to C-rør samt højtryksrør, og der blev indsat tre røgdykkerhold. Sprøjte, tankvogn og Unimog samt indsatsleder blev sendt til brandstedet.