Project Description

(Torsdag den 20. februar) Mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsens station Ribe og station Esbjerg har haft et par travle døgn med vand i og ved Ribe. I skrivende stund, torsdag aften, er der stadig vagt ved Ribe Fritidscenter, hvor vand i løbet af torsdagen truede med at oversvømme centret. Det lykkedes brandvæsnet med hjælp af en gummiged og en dumper fra en privat entreprenør samt udlægning af en mobil dæmning at stoppe vandet, før det trængte ind i centret samt at få pladsen omkring centret pumpet tør for vand.

Faren er dog ikke overstået dermed, idet der stadig er fare for digebrud langs åsystemet øst for Ribe, og et nyt digegennembrud kan få katastrofale følger. Derfor opretholder SVJB også et vagtberedskab natten igennem både ved Ribe Fritidscenter og ved det såkaldte Cykeldige ved skydebanerne i Tange.

Hele miseren startede onsdag, da et dige ved Varming brød sammen og sendte kaskader af vand ”den forkerte vej” ind mod Ribe. Det lykkedes at få lukket hullet i diget i løbet af onsdagen. Et arbejde, der først var færdig til midnat.

Men da de store mængder vand, der var løbet gennem hullet, nåede ind til området omkring Ribe Fritidscenter tidligt torsdag, truede vandet med at løbe ind i selve centret.

Mens personale fra centret lagde sandsække ud, etablerede brandmændene den mobile dæmning, ligesom den tilkaldte gummiged og dumper sørgede for at lukke et hul med et par læs jord.

Med dykpumper blev det område ved fritidscentret samt de nærliggende tennisbaner, der var blevet oversvømmet, tørlagt.

Den mobile dæmning holdt vandet på den rigtige side, og den smule vand, der trængte ind under dæmningen, blev pumpet tilbage ved hjælp af et par dykpumper.

Droneberedskabet fra Varde blev tilkaldt for at indsatsledelsen kunne danne sig et skøn over digernes tilstand øst for Ribe, men det gav ikke anledning til yderligere tiltag.

Også et el-selskab var tilkaldt, idet vandet var trængt ind i nogle elbokse, der derfor skulle kobles fra det øvrige system.

Sydvestjysk Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen havde omkring 30 personer i gang onsdag ved Varming, og Sydvestjysk Brandvæsen havde dagen igennem omkring det samme antal i gang i og ved Ribe.