Project Description

(Lørdag 16. marts) Omkring fem timer tog det mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe at rense gaderne i store dele af den indre by, veje i Tangekvarteret, Domkirkepladsen, Grydergade, Obbekærvej og Farup Kirkevej for dieselolie, der i de pågældende gader havde lagt en hinde over kørebanen, som gjorden vejene meget glatte.

Brandfolkene sprøjtede først sæbe på vejbanen, der opløser dieselolien, hvorefter vejbanen blev spulet ren. Efterfølgende blev der som en sikkerhedsforanstaltning nogle steder opsat skilte, der advarede mod glat kørebane.

Hvem eller hvad, der har forårsaget forureningen, er i skrivende stund ikke klarlagt. Alt tyder på, at der er tale om en bil, der er kørt gennem gaderne med et hul i dieseltanken. Nogle skriver på Facebook, at de har set en turistbus køre gennem Grydergade ved to-tiden natten til lørdag med dieselolie løbende fra tanken.

Indsatsleder Jan Laugesen fortæller, at Sydvestjysk Brandvæsen fik meldingen om de glatte veje omkring klokken 06.20, og derefter blev to hold sat ind på rengøringsarbejdet, der var færdigt sidst på formiddagen.