Brandvæsnet fik masser af roser og en ny brandbil

/Brandvæsnet fik masser af roser og en ny brandbil
Brandvæsnet fik masser af roser og en ny brandbil 2020-01-04T03:36:23+00:00

Project Description

Der var masser af roser til mandskabet ved Sydvestjysk Brandvæsens station Ribe, da der fredag (3. januar) blev holdt nytårsparole på stationen. Og det velfungerende brandvæsen fik en helt ny brandbil, der efter uddannelse af mandskabet sættes i drift 1. februar.

Roserne kom ikke alene fra beredskabschef Jens Mølgaard, men også borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) var glad for den indsats der bliver ydet.

Kjeld Tauman t.v. og Jesper Frost Rasmussen.

Borgmesteren nævnte bl.a., at byrådet har vedtaget vision 2025, der handler om velfærd og vækst – to sider af samme sag, og han nævnte, at det bl.a. drejer sig om at få flere tilflyttere til kommunen. Og beredskabet er med til at sikre, at kommunen er et godt sted at bo. Borgmesteren rettede en stor tak til alle, der bidrager til beredskabet.

Lars Bjerregaard med veteranen og tidligere beredskabschef Torsten Troelsen til venstre

Fra politiet takkede Lars Bjerregaard for godt naboskab og samarbejde.

– Det er omkring to år siden, vi flyttede ind hos brandvæsnet, og det er et naboskab, vi er glade for. Med flytningen er vi kommet tættere på byen og befolkningen, og det, jeg hører er, at befolkningen er glade for flytningen. Det er som om, der var lidt af en psykisk barriere i det par hundrede meter, der var ud til den gamle station.

Michael Friis takkede for det gode samarbejde på vegne af Falck

Områdeleder Michael Friis, Falck, takkede ligeledes for et godt samarbejde, og han kunne overrække den nye brandbil til stationen i Ribe, idet beredskabet som tidligere omtalt har indgået en aftale med Falck om levering af materiel.

– Det er en bil, der er specielt bygget til stationen i Ribe, og den er forsynet med helt nyt udstyr, bl.a. Cobra, slog Michael Friis fast.

Efter parolen i garagen fulgte den traditionelle spisning og efterfølgende hyggeligt samvær.