(Onsdag 8. januar) Et større udslip af hydraulikolie over en længere strækning nord for og ved Ribe skabte onsdag formiddag nogle trafikale problemer på Varde Landevej (Hovedvej 11) og i rundkørslen ved hovedvejen, Bohrsvej og Koldingvej.

Politiet måtte en overgang spærre en strækning på hovedvejen i retning mod syd samt dele af rundkørslen for, at Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe kunne komme til at rense vejen for olie.

Det var en traktor med en stor container efterspændt, der lækkede olien. Der er lækket olie på en strækning på 10 kilometer fra Darum til Ribe, men i rundkørslen gik det helt galt. Her mistede føreren af traktoren pludseligt styringen på køretøjet, og meget tyder på, at en slange er sprunget, hvorefter en del olie er løbet ud. Spildet fra Darum til Ribe skyldes formentlig en mindre brist på slangen, som så er helt knækket ved Ribe.

I første omgang sørgede personale fra firmaet selv at sprede noget grus ud over den spildte olie, hvorefter brandvæsnet rensede vejbanen i rundkørslen, hvor de største mængder olie lå.

Hydraulikolie er en meget fedtet ole, der gav en meget glat kørebane.

– Det var nødvendigt at tilkalde en mobil enhed til at rense de ti kilometer fra Darum til Ribe. Køretøjet renser vejen mens det kører, fortæller indsatsleder Jan Christiansen, Sydvestjysk Brandvæsen.

Traktoren med anhænger, der var årsag til forureningen.