Project Description

Med en helt ny bil pakket op med tre droner plus andet nødvendigt teknisk udstyr samt dronepiloter på stationerne Varde, Esbjerg og Ribe, er Sydvestjysk Brandvæsen godt rustet på dronefronten.

Den nye bil, der er bygget op på en VW Caravelle, er stationeret i Varde, og herfra kan den tilkaldes til hele Sydvestjysk Brandvæsens dækningsområde, oplyser beredskabsinspektør Thomas Laugesen.

Samtidig med, at den nye bil netop er indsat som erstatning for en ældre model, der var udtjent, er uddannelsen af nye dronepiloter gået i gang. I Ribe er det Henrik Asbjerg Olesen, Oliver Labonte og Thomas Laugesen, der er under uddannelse. Den forestås af droneinstruktør Henrik Tauman.

Uddannelsen bygger både på en teoretisk og en praktisk del.

Ud over de tre droner med teknisk tilbehør som batterier, der kan lades op i bilen, er bilen også forsynet med en stor skærm, hvor de billeder, dronen tager, kan vises. Desuden er bilen forsynet med en skærm, hvor dronepiloterne kan markere, hvilke områder, der er overfløjet, så indsatslederen hele tiden kan se, hvor der er fløjet og dermed sætte dronerne ind, hvor indsatslederen gerne vil have det.

Dronerne er forsynet med både almindeligt kamera og et varmesøgende kamera, og det gør dronerne egnede til mange forskellige opgaver. Dels kan indsatslederen ved hjælp af dronerne hurtigt danne sig et overblik over udbredelsen af en voldsom brand, med det termiske kamera kan dronen afsløre ellers usynlige lommer af ild, og det termiske kamera er også velegnet til eftersøgning af personer. Den ene af de tre droner er noget mindre end de to andre, og den lille drone er velegnet til at flyve med inde i en stor bygning, hvor det ellers kan være svært at danne sig et overblik.

Henrik Tauman fortæller, at dronerne over byområder må flyve op til 120 meter, mens de over landområder må flyve op til 100 meters højde. Det grænser er sat af hensyn til den øvrige lufttrafik. Dronerne har en rækkevidde på fire kilometer.

Thomas Laugesen ved bilens bagende, hvor det tekniske udstyr er pakket

Drone i luften

– og på jorden