(Torsdag den 27. august) Otte røgdykkere måtte sættes ind for at bekæmpe ilden, da der torsdag morgen udbrød brand i en minkfarm på Nedervej i Høm.

Ud over indsatsleder blev der også sendt tre slukningskøretøjer fra station Ribe, og der blev rekvireret ekstra luft til røgdykkerne fra station Varde.

Syv haller blev ramt af branden, der betød, at mange mink slap ud af deres bure. En tilkaldt dyrlæge tilså minkene og tog stilling til, hvilke dyr det var nødvendigt at aflive på grund af røg- og brandskader.

Der blev foretaget b/c-udlægning med flere forgreninger, så der kunne indsættes flere strålerør. Vandforsyningen blev klaret ved, at tankvognen hentede vand i Høm.

Slukningsarbejdet skønnes i skrivende stund at vare det meste af dagen.