(Fredag den 6. januar 2023) Ved nytårsparaden bød viceberedskabschef og stationsleder Kjeld Tauman velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt op.

Han erkendte, at der var snydt lidt og holdt nytårsparader i 2020 og 2021, men det var ”sket i vores egen lille boble” med Corona pas eller test uden deltagelse ude fra. Det er kun et år siden, og derfor er vi glade for at se jer alle.

Her er i punktform, hvad Kjeld kom ind på i sin tale:

Vi har i årets løb sammen set på det at drive et deltids brandvæsen anno 2023,

Vi er mange, i vil meget, slog Kjeld fast og nævnte de mange forskellige forudsætninger, der er for den enkelte og som gør, at der næsten er en lokal aftale med hver enkelt.

– Det er meget positivt, at i vil udvikle jer, med også udfordrende. Vi har løst det med lidt hjælpe udefra. TAK til dig Rasmus, lød det fra Kjeld, der videre sagde:

– Aftalen er at frivillige hold 4 er udfaset Holdet er sammenlagt i et nyt rul med vagt hver 4 weekend – vi har set på en større tilfredshed i deltagelse i udrykninger ved udkald. Det betyder, at selv om man har langt eller kort kørevej til stationen kommer man med på udrykning. Det er sat i gang her den 1. januar i år.

For at dette skal lykkes og blive en succes, har vi set på udkaldet og hele den del via.

Planlægnings APP`Firerota, som er komme for at blive og skal på en ny platform.

Kjeld vil benytte lejligheden til at sige tak til HL gruppen, jer alle, for jeres arbejde på stationen, hvor det er mit håb, at i har stor medbestemmelse i beslutningerne og når det er nødvendig skal jeg nok stille mig på ølkassen. Det er heldigvis ikke så tit”

I forbindelse med øvelser vil jeg gerne sige tak til alle for jeres store engagement – lysten til at lære nyt og vedligeholde jeres uddannelse.

Domkirketuren var dog noget tynd besat, hvorfor mon.

Udrykningerne for i år.

130 i alt, en stigning på 21 fra 2021.

Vi har en gennemsnitlig tid på  afgangstid på 4,69 min, ankomst på skadestedet efter 7,79 min

Det ser så fint ud.

Udkaldene er fordelt på:

ABA   61 (22 Asyl med skiftende nationalitet på beboer)

Båd     7 – fordelt på Å/søer 2 – Esbjerg 4 – Rømø 1

Tak til kystredning her i dag ved Kasper for de god fælles øvelser vi får lavet, hvor i villigt giver os landkrabber et indblik i jeres verden. Det har vi stor gavn af.

Positivt at vi ikke har været på Låningsvejen, så noget må nogen gøre rigtig i forebyggelsen her.

Mindre forureninger 12  (Jan d 24/11 gylle ved biogas Mindre ?)

Ulykker m/Fastklemt 6

Assistance 4 gange 3 til  Bramming og 1 til Gram

Af særlige indsatser her vil jeg nævne:

Ja, vi har for mange ABA-udkald. Jeg ved godt, i ofte vender øjne, når jeg igen og igen siger, vi skal være klar til Alle ABA-udkald.

Det blev vigtig ved udkaldet til Åhaven d 24-12 kl 01.10. Et trælst tidspunkt           (sover tungt), kort kørevej til at blive mental klar, få udstyret klar.

I var klar ved ankomst – personalet havde lavet deres opgaver til UG – ambulancen er i byen.

Personen overlever ikke hændelsen.

20-2 Fare for oversvømmelse i Østeråen p.ga problemer med skodder  v/ Midt møllen. Her havde skodderne sat sig fast, her var gode råd dyre, vi fik løst opgaven med hjælp fra vores frigørelse udstyr m.m

21-12 2 Svaner var kommet igennem møllen V/Yder møllen. Ingen ville rigtig se på opgaven, så jeg sendte Tommy, han er jo jæger. Tommy vurderede, at de var i sådan en forfatning, at de skulle aflives. ”Jeg tænkte sikken en historie. Har Tommy aflivet 2 af Danmarks nationalfugle ER DET FILMET” så en orientering til Jens og dyrebeskyttelse, der for øvrigt var på vej.

Der er arbejdet med ren Brandmand – Røgmiljø – hvor det er vigtigt, vi ikke får for meget røg eller røg partikler. Vi skifter indsattøj på skadestedet og ja helt til at vi nu kan tilkalde de frivillig med en badcontainer – så man komme i bad på skadestedet.

Et koncept i har modtaget godt.

Tak til Hasse – for dit store arbejde med hjemmeside.

Til slut vil jeg sige tak til jer for indsatsen i de forgangne år, hils jeres familie, arbejdsgiver –  uden dem ingen deltidskorps – mange gang med en tak låne af jer.

Godt nytår til alle vores samarbejdspartner.