Den nye brandbil blev igen gennemgået på kryds og tværs

/Den nye brandbil blev igen gennemgået på kryds og tværs
Den nye brandbil blev igen gennemgået på kryds og tværs 2020-02-04T21:02:29+00:00

Project Description

(Tirsdag den 4. februar) Øvelse gør mester, og når man som brandmand får en helt ny, hyper moderne brandbil, gælder det om at lære den at kende, så alle anvendelsesmuligheder sidder på rygraden, hvis det kommer til en presset situation.

Selv om personalet ved Sydvestjysk Brandvæsen har været på kursus i anvendelsen af den nye bil, blev der denne råkolde tirsdag aften atter holdt kursus i brug af bilens udstyr og dens indretning. Bilen adskiller sig nemlig på væsentlige punkter fra den gamle brandbil, der efter en renovering får en fremtid i Sønderho på Fanø.

Ribes nye bil er på stort set alle områder fuld automatisk, og alle vitale dele kan betjenes via fjernstyring. Det gælder eksempelvis pumper og det materiale som stige, branddaskere og andet, der ligger på taget. Ved hjælp af fjernbetjeningen kan det sænkes ned på jorden, så ingen skal kravle på stiger op på taget for at få fat i grejet.

Frigørelsesudstyret og i øvrigt alt andet elektrisk værktøj drives ved batterier, og det betyder, at der ikke skal startes generatorer eller trækkes kabler hen til de steder, hvor værktøjet skal bruges. Også de kraftige ventilatorer, der bruges til at drive røg ud af et hus med, drives af batterier, så også her er man fri for kabler. De gamle ventilatorer blev drevet af en benzinmotor, og det var ikke altid lige hensigtsmæssigt, når de skulle bruges inde i et hus.

Bilen er i øvrigt indrettet sådan, at der er holdere til batterierne, der således hele tiden kan lades op, så der altid er ”friske” batterier.

Bilen er forsynet med et spil foran til frigørelse ved træk, og den medfører 3900 liter vand mod den gamles 2000 liter. Desuden er der 100 liter skum, som sprøjtes ud automatisk blot ved at dreje på en hane. På den gamle ”sprøjte” skulle skum og vand blandet manuelt, og det var lidt mere tidkrævende.

Den nye bil har i øvrigt været indsat to gange ved ild i et fyrrum og ild i et el-skab.

De kraftige ventilatorer drives også af batterier

Indholdet i diverse kasser blev grundigt gennemgået

Bilen er i fronten forsynet med et træk