Station Ribe har netop taget hypermoderne bil i brug

/Station Ribe har netop taget hypermoderne bil i brug
Station Ribe har netop taget hypermoderne bil i brug 2020-01-30T17:45:07+00:00

Project Description

Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe har netop taget et helt nyt og moderne slukningskøretøj i brug.

Det nye køretøj er bygget op efter de helt ny og moderne principper for brand og redning, og dermed er der tale om en væsentlig opgradering i forhold til den 15 år gamle sprøjte, som det nye køretøj afløser.

Den gamle bil skal til Sønderho, der dermed også får en opgradering af materiellet.

Den nye bil er bygget på en Scania T410 og er forsynet med en 410 hk motor med en Allison automatgearkasse, der ifølge beredskabsinspektør Thomas Laugesen betyder, at bilens chauffør fremover kan koncentrere sig om at køre bilen uden at skulle sidde og flå i en gearstang hele tiden.

At det er et Allison gear betyder også, at bilen kan køre meget langsomt. Bilens vandpumpe er indrettet sådan, at den kan være koblet til under kørslen, og netop den lave fart har betydning, hvis brandmændene skal gå ved siden af køretøjet for at spule en vej eller slukke en markbrand, hvor der skal sprøjtes vand over et stort område.

Bilen er forsynet med 3900 liter vand mod forgængerens 2000 liter, og dertil kommer 100 liter skum, som automatisk blandes, når det skal bruges. Skumudlægningen fra den gamle bil skulle foregå manuelt og var derfor mere tidkrævende.

Bilen er forsynet med to højtryksalanger på hver 120 meter, der i øvrigt kan kobles sammen til en længde. Den gamle bil havde 2 x 60 meter højtrykslange.

Bilen er forsynet med det nyeste skæreudstyr til brug ved fastklemte i biler ved trafikuheld. Udstyret er batteridrevet, og det betyder, at brandfolkene ikke skal starte en generator og trække kabler for at få elektricitet til udstyret.

Bilen er forsynet med den ifølge loven krævede 12 meter stige, og alt udstyr på bilens tag sænkes via hydraulik til brandmændene på jorden, så de er fri for at skulle klatre op på bilens tag for at hente udstyret, som tilfældet var med den gamle bil.

Førerhuset og kabinen til brandfolkene er væsentligt større end på den gamle bil, og det betyder, at der er bedre plads til mandskabet, når det under kørsel skal iklædes udstyr til røgdykning.

Thomas Laugesen fortæller i øvrigt, at der er gjort rigtig meget ud af arbejdsmiljøet og at skabe de rigtige arbejdsstillinger for mandskabet, der skal betjene bilen.

Syv brandmænd har været på et intensivt kursus i brugen af den nye bil under ledelse af en chef fra den polske leverandør, og de tre holdledere, Ove Jepsen, Søren Christensen og Tommy Beyer, har stået for undervisningen af hele brandkorpset, og den undervisning vil blive fortsat ved de ordinære øvelser, hvor den nye bil vil indgå.

De tre holdledere er alle meget begejstrede for det nye arbejdsredskab, der gør arbejdet noget lettere, når de skal slukke brand, redde liv eller på andre måde hjælpe borgerne.

Fakta

Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe råder ud over den nye brandbil over en ti år gammel tankvogn, en terrængående brandbil, en såkaldt Unimog, en Ford Transit, to redningsbåde, indsatslederbiler samt forskelligt andet udstyr.

Ved at klikke på det øverste billede, kan du se flere billeder af det nye udstyr.