Project Description

(Tirsdag den 1. september) Det nye udstyr Cobra, som netop er taget i brug på station Ribe, skal behandles med varsomhed. Som om det var et våben. Det betyder, at man aldrig peger på nogen med strålerøret. Når det transporteres, peger røret mod gulvet.

Ved brugen af udstyret skal der bruges komplet indsatsdragt med visiret slået ned. Med en afstand på under fem meter til det brændende skal der bruges fuld åndedrætsbeskyttelse.

Strålerøret holdes tæt til skulderen for at styre strålen, og der er to personer med ved brugen. Én holder strålerøret, og makkeren støtter ved at holde på 1’erens skulder.

Selve udløsermekanismen er forsynet med to ”aftrykkere”. Den ene sender kun vand afsted, og aktiveres den anden, tilsættes der også aktiver, så der kan skæres gennem hårde materialer. Desuden er der en sikring, og sikringen skal altid være aktiveret under transport.

Ved skæring skal man altid forsøge at skære på det blødeste sted, fordi det er nemmest og går hurtigst. Eksempelvis skal man ikke skære gennem murværket, hvis der lige ved siden af er en blød fuge, man kan bruge.

Udstyret skal bruges i minimum 90 sekunder for at have effekt.

Udstyret kan sende en vandstråle med et tryk på 300 bar med 120 kilometer i timen eller 200 meter per sekund.

Ved optimalt brug anvendes der 60-70 liter vand i minuttet, og systemet virker bedst indenfor en afstand af fem til syv meter af det brændende objekt.

Cobra kan sænke varmen i et brændende rum fra 600 til 200 grader på ingen tid og brande kan slukkes meget hurtigt med et minimum brug af vand.

Cobra er effektiv ved slukning af bande i hulrum, etageadskillelser og lignende, men det kræver at strålen bliver sendt ind på langs med hulrummet og ikke på tværs. Hvis strålen sendes på tværs gennem materialet, bryder den blot i gennem på den anden side, og effekten går tabt.