Project Description

I garagen blev der snakket opbygning af skadested

(Tirsdag den 3. december) Først det alvorlige og så fornøjelserne. Brandmændene på station Ribe benyttede sig af tirsdagens øvelsesaften til dels at gennemgå en god gang teori og praktik i bl.a. førstehjælp for at slutte en god aften af med en gang gløgg og æbleskiver ud fra devisen, at også det gode kammeratskab betyder meget.

Rent fagligt stod aftenen teoretisk og i praksis på brugen af hjertestarter, livgivende førstehjælp, sikring af patienter og skadested samt de briefing. Det foregik i teorilokalet, mens et andet hold i garagen gennemgik opbygningen af et skadested ved færdselsuheld med fastklemte og hvordan køretøjerne og mandskab placeres mest hensigtsmæssigt.

En ny skærm til afdækning blev demonstreret. Det er en stor ”læskærm” i flere fløje, der hurtigt kan sættes op, og som kan beskytte både redningsmandskab og kvæstede mod nysgerrige blikke, og som i øvrigt kan yde en smule læse for de tilskadekomne.

Viceberedskabschef Kjeld Tauman kunne også fortælle, at den nye sprøjte, der er under opbygning, sidst på året kommer til Sydvestjysk Brandvæsen, og efter brandfolkene har lært det nye køretøj at kende, vil det blive indsat på stationen i Ribe.

Og så sluttede en vellykket aften af med nogle gode æbleskiver, en gang gløgg og varm chokolade.

Den nye skærm giver lyd for både nysgerrige blikke samt vind og vejr.