(Mandag den 18. november) Brandvæsnet måtte mandag først på aftenen en tur til rundkørslen ved Haderslevvej syd for Ribe.

Her var en lastbil væltet i rundkørslen lige ved Haulundvej, og det betød, at rundkørslen var lukket i adskillige timer for kørsel i vestlig retning.

Den væltede lastbil lækkede brændstof, og brandvæsnet sørgede for at stoppe lækagen og fjerne den udsivede dieselolie.

Ifølge politiet var lastbilen læsset med skinker, der formentligt er kommet i svingninger under bilens passage af rundkørslen. Det menes at være årsagen til, at lastbilen er væltet.

Umiddelbart efter lastbilen kom en særtransport med en vindmølle, men den kunne ikke passere stedet og måtte blive holdende det meste af natten, da det tog flere timer at få den havarerede lastbil på ret køl. Bilen skulle først manuelt tømmes for sin last af skinker.