(Mandag den 30. september) De seneste dages meget regn er faldet i så store mængder, at cykel- og gangtunnellen under Haderslevvej, som forbinder Ribe med Lustrup og omvendt, blev sat under vand.

Allerede mandag morgen var det så galt, at kommunens folk måtte ud og sætte advarselsskilte op, fordi det var umuligt at køre gennem tunnelen. Og søndag sidst på eftermiddagen fik politiet en anmeldelse om meget vand på stedet. Det medførte, at brandvæsenets indsatsleder måtte en tur ud for at se, hvordan situationen var.

– Det er rigtigt, at der var så meget vand i tunnelen, at det var umuligt at passere den til fods eller på cykel, og der var sat advarselsskilte op om, at passage var umulig.

– Vi kan ikke gøre noget ved det, for det er umuligt at tømme Haulund Bæk for vand, og så længe vandet står så højt, som tilfældet er, vil det blot løbe tilbage lige så hurtigt, som vi kan pumpe det væk, siger vicebrandinspektør Kjeld Tauman.