(tirsdag den 4. august) To familier på Plantagevej måtte evakueres fra deres villaer, og en tredje fik besked på at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer. Jernbanedriften mellem Ribe og Gredstedbro blev indstillet, og hovedvej 11 – Plantagevej – blev lukket for trafik mellem Nørremarksvej og krydset Obbekærvej-Farupvej.

Årsagen var et brud på en kraftig gasledning, hvorved der slap masser af gas ud og efterhånden som lugten af gas bredte sig over et større område, blev familierne evakueret og trafikken standset af frygt for en gaseksplosion på stedet.

Sydvestjysk Brandvæsen blev tilkaldt med indsatsleder, sprøjte og tankvogn. Brandfolkene sørgede med vand fra et højtryksrør for at fortynde den udsivende gas samtidig med, at teknikere blev tilkaldt for at lukke hullet.

Det viste sig nødvendigt at grave et nyt hul ved siden af det sted, hvor bruddet var opstået. Her kunne teknikkerne så komme til gasledningen, hvor de med en klemme lukkede for gassen og udslippet dermed var overstået. Tilbage stod så et reparationsarbejde på den ødelagte ledning.

Årsagen til bruddet var, at føreren af en gravemaskine kom til at beskdige gasrøret under gravearbejde i forbindelse medvejarbejdet på stedet.

Hele indsatsen varede et par timer, og landevejs- og jernbanetrafikken var stoppet i en times tid. Landevejstrafikken blev ledet om ad Nørremarksvej, og selv om det var midt i den tætte morgentrafik, gav det ikke anledning til de store problemer.

Brandmænd måtte hjælpe et par renovationsarbejdere med at få affaldsspandende væk.

Tankvognen blev brugt som vedspærring på hovedvej 11.