(Torsdag den 28. marts) Der skete en del skade på tagkonstruktionen over en del af huset, da der lørdag middag udbrød brand i en garage ved et parcelhus på Gøgevænget.

Garagen er bygget sammen med selve huset via en kontorfløj, og det var over kontorfløjen, der skete skade på tagkonstruktionen. Inde i selve huset var der røgskadet, og skadesservice blev tilkaldt for at afhjælpe skaderne.

Branden udsendte en kraftig, hvis røg, der kunne ses langt omkring.

Sydvestjysk Brandvæsen blev alarmeret af husets beboere, og det lykkedes hurtigt brandvæsnet at få bekæmpet ilden med to højtryksrør og fire røgdykkere.

Da ilden var slået ned, var det nødvendigt at fjerne noget af tagbeklædningen både på garagen og selve huset for at sikre, at ilden ikke ”løb” hen under taget.

Ingen mennesker kom noget til. Indsatsen tog et par timer.