(Fredag den 16. juni 2023) Et kæmpe lynnedslag ødelagde fredag sidst på eftermiddagen en stor del af de elektriske installationer på DTE på Ørstedsvej, og det automatiske anlæg til brandalarm blev også kortsluttet.

– Som indsatsleder Thomas Laugesen, Sydvestjysk Brandvæsen, sagde, var det alle de lamper i brandalarmeringen, som kunne lyse, der også lyste.

Lynnedslaget medførte ikke åben ild i virksomheden, men der bliver brug for nogle teknikere til at reetablere systemerne.