(Søndag den 7. november) Alarmeringen var ret så alvorligt: ild i industribygning og kollegium. Flere personer i de brændende bygninger.

Alarmen gjaldt AMU-center Snepsgaard, og den medførte søndag tidlig formiddag udrykning fra SVJB i Ribe, Esbjerg, Arnum Frivillige Brandvæsen under Brand og Redning Sønderjylland, samt Hellevad frivillige Brandvæsen, der mødte med en miljøvogn samt politiet.

Scenariet var, at en pyroman havde sat ild i fabriksbygningen på AMU-centeret samt kollegiet, og i de to bygninger var der figuranter, som skulle reddes ud, ligesom der var tændt røgkanoner i bygningerne, og det gav det hele et realistisk skær.

Fra station Ribe deltog alt mandskab og rullende materiel, og fra station Esbjerg kom den vogn, hvor brandmandskabet efter indsats kan komme i bad og skifte til rent tøj.

Øvelsens formål var at indøve samarbejde med nabobrandvæsnet og på indsatslederplan, hvorfor politiet også var med.

– Vi har et rigtig godt samarbejde med Brand og Redning Sønderjylland, og derfor har vi aftalt, at vi en gang om året holder en fælles øvelse. Hvert andet år er det i vores område og hvert andet år i Brand og Redning Sønderjyllands område, og i år var det altså vores tur, fortæller operativ leder i SVJB, Niels Holm.

– Efter øvelsen var der forplejning af det indsatte mandskab, og her var det forplejningsafdelingen i Brand og Redning Sønderjylland, der stod for maden, mens personale fra forplejningsafdelingen i SVJB hjalp med at servere.

– Og på den måde fik vi også øvet det samarbejde, fortæller Niels Holm.

Er du tilfreds med øvelsens forløb?

– Helt afgjort. Vi fik afprøvet samarbejdet både indbyrdes og med politiet, og det fungerede?

Der var ingen store kiks?

– Nej. Der var selvfølgelig nogle ting, der kan gøres bedre, men det var i afdelingen for småting, og sådan vil det altid være. Det er jo netop derfor, vi holder disse øvelser for at finde de ting, der kan gøres bedre og så rette dem, fortæller Niels Holm.

Et “offer” reddes ned fra 1. sal via stigen.

Der var masser af brandbiler ved AMU-centeret

Samarbejdet mellem indsatslederne fungerede fint.