(Fredag den 23. marts 2024) Med en hurtig indsats lykkedes det brandfolk fra Ribe og Arnum frivillige Brandværn at redde et stuehus fra at brænde. Der var gået ild i en stald- og ladebygning på Stationsvej i Spandet, og stald- og ladebygningen blev kraftigt beskadiget af branden.

Ilden blev opdaget af en forbikørende, da der ikke var nogen hjemme på ejendommen. Den forbikørende så flammer gennem et vindue ind til stalden, og han alarmerede omgående brandvæsnet.

En hund blev reddet ud af bygningen og anbragt hos en nabo, ligesom det lykkedes brandfolkene at redde nogle høns.

Brandfolkene koncentrerede sig i første omgang om at hindre ilden i at brede sig til stuehuset, og det lykkedes. På det tidspunkt brændte det kraftigt i stald- og ladebygningen, men i løbet af en halv times tid var ilden under kontrol. Der forestod dog et større efterslukningsarbejde, da der var en del halm på loftet i bygningen.

En bil, der stod parkeret foran den brændende bygning, blev ikke berørt af ilden.