( Fredag den 23. februar 2024) Brandfolkene måtte fredag eftermiddag en tur til Lundsmarkvej, hvor alarmen lød på en skorstensbrand og ild på et loft.

Det viste sig heldigvis, at det ikke var så alvorligt, som meldingen lød, da der ikke var ild på loftet. Der skete således ingen brandskade på bygningen.

Brandfolkene kunne med hjælp af termisk kamera konstatere, at det ikke brændte uden for skorstenen, og en skorstensfejer fik renset skorstenen og dermed kvalt ilden.