(Mandag den 8. januar 2024) Meldingen lød på minimum fem kvæstede, da en skolebus skred i grøften på Roagervej. Men heldigvis var virkeligheden ikke så slem. Politiet fortæller efterfølgende, at der ikke var tilskadekomne.

Uheldet skete, da chaufføren på skolebussen under kørslen fik et ildebefindende, og bussen skred derefter tværs over vejen og havnede i den venstre grøft set i forhold til kørselsretningen.

Ud over chaufføren var der en halv snes skolebørn i bussen, og de kunne lige som chaufføren alle forlade bussen uskadte.

På baggrund af den alvorlige melding, blev der både sendt ambulance, politi og Sydvestjysk Brandvæsen fra Ribe. Roagervej var en kort tid spærret i begge retninger på grund af uheldet.