(Søndag den 14. marts) En personbil slog søndag eftermiddag et stort hul ind til køkkenet i et hus ved rundkørslen ved Nørremarksvej-Obbekærvej. To voksne og to børn opholdt sig i huset, men de kom ikke fysisk noget til ved ulykken. Føreren af bilen blev behandlet i en tilkaldt ambulance. Det viste sig, at han var sluppet uskadt. I følge politiet er årsagen til ulykken formentligt, at føreren af bilen fik et ildebefindende.

Der skete omfattende skade på både hus og bil, og bilen havnede nede i haven til huset, der ligger omkring en meter under fortovets niveau. Her var bilen kilet fast mellem hus og den mur, der holder fortovet.

Der blev sendt normal udrykning til stedet, idet der var melding om ild i husets gasledning, da bilen også havde ramt hovedhanen til huset. Der blev lagt højtryksrør ud til gasinstallationen, men det viste sig, at der ikke var ild.

Under vejs mod huset havde bilisten også torpederet en lysmast og et plankeværk på det modsatte fortov, ligesom et vejskilt i et helleanlæg på kørebanen blev ramt, inden bilen jævnede et plankeværk foran huset med jorden og ramte selve huset. Både folk fra naturgas og el-forsyningen blev tilkaldt for at udbedre skaderne på de to forsyningsanlæg.

Indsatsleder Keld Tauman oplyser, at følgeskadeselskabet Cover blev tilkaldt for at stive huset af omkring hullet.

Vragrester fra bilen og et par plankeværk lå spredt over et stort område, og brandfolkene måtte i gang med kost og skovl for at rydde kørebanen.

Rundkørslen var i godt en time delvist spærret for trafik dels af frygt for en gasbrand og dels for at give plads til oprydningen.

Bilen blev kilet fast mellem hus og havemur.

Bilen ramte først hegnet til højre, dernæst en lysmast for at fortsætte over Obbekærvej gennem et hegn og ind i huset

Vragrester var spredt over hele rundkørslen.