(Mandag 28. oktober) Brandvæsnet måtte mandag formiddag bruge et par timer på rengøringsarbejde på og ved Tøndervej.

Hvad der i første omgang lød på en mindre forurening, viste sig at være lidt mere omfattende, idet forureningen startede i Bramming for at sætte sine spor i Sejstrup og siden i rundkørslen syd for Ribe og derfra på en del af Tøndervej frem mod parkeringspladsen ved Tøndervej i Sdr. Farupvej.

Sydvestjysk Brandvæsen i Bramming tog sig af forureningen i Sejstrup, mens Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe sendte et par køretøjer og mandskab til forureningen på Tøndervej. Her blev vejen renset og spulet ren så trafiksikkerheden kunne genoprettes.

– Der er tydeligt en sammenhæng mellemforureningen. Jeg tror, det er en lastbil, der har lækket noget dieselolie, og det er så faldt i Bramming, Sejstrup og syd for Ribe, fortæller indsatsleder Thomas Laugesen, Sydvestjysk Brandvæsen.

Forureningen skete sidst på formiddagen, hvor der ikke var ret meget trafik på Tøndervej, og derfor var generne for trafikanterne begrænset. Til gengæld kan en olieglat kørebane være særdeles farlig ved blandt andet opbremsninger.

Forureneren var der ingen spor af – bortset fra dieselolien på vejen.