(Lørdag den 6. juni) En mindre brand i en lejlighed i Grydergade medførte, at både Sydvestjysk Brandvæsen og politiet måtte rykke ud.

Det viste sig, at ilden var gået ud, da brandvæsnet nåede frem. Der skete kun mindre brandskade i lejligheden, der til gengæld blev temmelig beskadiget af sod og røg. Sydvestjysk Brandvæsen kunne klareindsatsen med at ventilere lejligheden, så røgen kom ud. Skadesservice blev tilkaldt for at begrænse sod- og røgskaderne og rengøre lejligheden.

I skrivende stund arbejder politiet på at klarlægge brandårsagen.