(Mandag den 13. april) Den ene af de tre fløje i Kjærgaard Landbrugsskoles hovedbygning blev stærkt beskadiget af en voldsom brand mandag eftermiddag.

Store dele af bygningen blev brandskadet, og der skete desuden en del sod- og røgskade på den øvrige del af bygningen.

Ingen mennesker kom noget til. Skolen har i øjeblikket ingen elever på grund af Corona-krisen.

Sydvestjysk Brandvæsen i Bramming blev alarmeret klokken 14.45, og da indsatsleer Thomas Laugesen kom til brandstedet og konstaterede omfanget, blev Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe tilkaldt med sprøjte og tankvogn, ligesom station Esbjerg blev tilkaldt med sprøjte, tankvogn og stigevogn. Station Bramming mødte med sprøjte, tankvogn og tender.

I alt seks røgdykkerhold blev sat ind på at bekæmpe ilden, og der blev lagt flere b-c udlægninger ud.

En hurtig og massiv indsats hindrede branden i at brede sig til den øvrige del af hovedbygningen.

Det varede omkring tre timer at bekæmpe ilden, og efterslukningen varede ved til ud på aftenen.

Ingen af skolens landbrugsbygninger var i fare.

Kjærgaard Landbrugsskole har til huse på den gamle herregård Riber Kjærgaard. Herregården var i familien Langes ejerskab frem til 1662, hvorefter herregården har en ret omtumlet bygningshistorie. Der er ikke meget tilbage af de gamle bygninger. Den nuværende hovedbygning er i tidens løb bygget om tre gange, ig i 1949 blev den landbrugsskole.

Den del af hovedbygningen, der er brandhærget, er fløjen ud mod Kærgaardvej, der blandt andet rummer administrationen.