(Tirsdag den 3. oktober 2023) Meldingen lød på et kemikalieangreb på lederens kontor på plejehjemmet Åhaven i Ribe. To personer var ramt af et ukendt hvidt pulver, da de åbnede en forsendelse.

Da alarmen indløb, blev Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe omgående kaldt ud, og samtidig blev kemikaliebilen fra Esbjerg indsat.

Det hele var heldigvis en øvelse, hvor Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev øvet i indsats ved kemikalieulykker. Og det viste sig, at brandvæsnet er godt rustede til at klare en sådan situation.

Kemikaliebilen er stationeret i Esbjerg, og ifølge sagens natur tager det tid at køre fra Esbjerg til Ribe selv med de blå lys og udrykningshornene tændt.

Når folkene fra Ribe kommer til skadesstedet, bliver to røgdykkere sendt ind i bygningen, hvor ulykken er sket. Men selv om de to er iført fuld åndedræsbeskyttelse, må de ikke røre de personer, der er ramt af kemikalier, for røgdykkerudstyret er ikke modstandsdygtigt overfor kemikalier.

Til gengæld kan de berolige de ramte personer, og når kemikaliebilen fra Esbjerg når frem, bliver to brandfolk iklædt noget, der mest af alt minder om rumdragter. Disse dragter er sikret mod alle kendte former for kemikalier, og personerne i dragterne kan hjælpe de ramte personer ud.

En ”almindelig” røgdykker har luft i flaskerne til omkring 20 minutter, men kemikalierøgdykkerne bliver forsynet med luft via slanger fra et aggregat udenfor ulykkesstedet. Dette aggregat har to flasker, og når den ene er tom, skiftes der over til den anden, hvorefter den tømte skiftes med en fyldt. På den måde har kemikaliedykkerne væsentligt længere arbejdstid på ulykkesstedet end en ”almindelig” røgdykker.

Mens røgdykkere og kemikaliedykkere er indsat på ulykkesstedet, er der rejst et telt ved siden af, og her vil de skadede personer blive skyllet rene for eventuelle kemikalier, inden de kan komme videre.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Øverst til venstre kemikaliebilen og dernæst rejses teltet og patienten føres ind i det.

Øvelsen tirsdag aften viste, at systemet fungerer upåklageligt, og i og med, at brandfolkene redder tilskadekomne ud, er de også med til at sikre ulykkesstedet som et gerningssted og indsamle bevismateriale i form af pulver, så politiet senere eventuelt kan indlede en efterforskning.

Samtidig med øvelsen med indsats mod kemikalieulykker, benyttede brandfolkene også lejligheden til at øve indsats, når den automatiske brandalarm lyder.

Når alarmen lyder, handler det om at komme til ”alarmskabet” og finde ud af, hvilken detektor, der har udløst alarmen. Dernæst skal detektoren findes for at konstatere, hvad der er årsag til alarmen. Også denne del af øvelsen forløb til alles tilfredshed.

Planen over den automatiske alarmering studeres af fra venstre Marie Louise, Laura og Kevis. T.h. evalueres øvelsen.