(Lørdag 4. maj) Et hus på Blokvej blev stærkt beskadiget af røg, da der udbrød ild i en brændestak, der stod lige op af huset.

Brændestakken stod lige ved et vindue, og da ilden for alvor fik fat i brændet, knustes ruden til huset, og det betød, at der trænge store mængder røg ind.

Brandfolkene fik hurtigt but med ilden, ligesom huset blev ventileret godt og grundigt. Bortset fra det ødelagte vindue skete der ikke nogen egentlig skade på huset, men der forestår et stort rengøringsarbejde.