(Lørdag den 19. oktober 2022) Alarmen lød på ild i garage ved parcelhus på Roagervej, men det var knapt så dramatisk, som det lød.

Der var ild i noget tøj og affald, men ilden blev så hurtigt slukket, at der skete meget begrænset skade på selve bygningen. Garagen er bygget sammen med selve huset, og der skete minimal røgskade i selve huset.

Ilden blev slukket med et HT.