(Torsdag den 8. august) Det gav store trafikale problemer, da en gasledning torsdag formiddag under gravearbejde i forbindelse med det nye vejanlæg blev revet over. Uheldet skete på den stærkt trafikerede hovedvej 11, Trojelsvej, lige nord for jernbaneoverskæringen.

Det var nødvendigt at spærre for den sydgående trafik ved lysreguleringen ved Nørremarksvej. Trfikken  blev ledet ind over Nørremarken, mens den nordgående trafik kunne afvikles i et langsommere tempo end normalt. Trafikreguleringen gav store kødannelser specielt for den trafik, der skulle syd på, men den nordgående trafik blev også ramt om end i mindre omfang.

Problemet blev løst, da personale fra Dong kom til og fik lukket efter tre kvarters forløb.

Sydvestjysk Brandvæsen sendte tre køretøjer til stedet for at sikre en hurtig indsats, hvis der skulle opstå en eksplosion.

Hvor meget gas, der sivede ud, vides ikke, men det var meget, da der var tale om et tykt rør, der helt blev revet over.

Ingen personer kom noget til, og ved 11-tiden kunne trafikken afvikles normalt.

Brandmænd var klare til at gribe ind, hvis der skulle komme en eksplosion.