(Søndag den 20. februar 2022) Brandfolkene måtte tage det svære værktøj i brug, da en stoppet Midtmølle pludseligt truede med at skabe oversvømmelser øst for Ribe.

Det viste sig, at den sidste storm har ført en masse træer, grene og andet uvedkommende med i åen, og et par store klodser og træer havde sat sig fast i Midtmøllen. Det betød, at mindre grene og andet kunne kile sig fast i de store stykker og det par træner, der i forvejen lå i slusen, og det dannede efterhånden en prop, som hindrede vandet i at løbe igennem.

Kommunens folk blev tilkaldt, men den stationære kran, der er monteret på stedet, var ikke stærk nok til at få løsnet proppen og få den hevet op.

– Jeg blev tilkaldt telefonisk for at se, om vi kunne gøre noget, og det eneste, vi kunne prøve, var at bruge frigørelsesværktøjet fra sprøjten. Jeg fik fat i yderligere et par mand, og det lykkedes os ved hjælp af frigørelsesværktøjet at få presset så meget på proppen, at den begyndte at løsne sig, så vi kunne få de enkelte dele hevet på land og vandet igen kunne begynde at løbe.

– Det var lidt af en Storm-P løsning, men den viste sig at være effektiv. De store mængder vand, der kom i åen, lavede et enorm pres og vanskeliggjorde arbejdet, men det lykkedes. Det var en lidt anderledes og sjov opgave i forhold til de andre ting, vi kommer ud til, fortæller indsatsleder Thomas Laugesen.

Hvis ikke proppen i slusen var blevet fjernet, ville det uvægerligt have givet oversvømmelse øst for byen på grund af de store vandmængder, der er for tiden.