(Torsdag den 18. april) Det var to vidt forskellige opgaver, brandmændene i Ribe denne Skærtorsdag kom ud for.

Den første melding lød på en mindre naturbrand – og det var det. Der var ved Kammerslusevej gået ild i noget græs, og omkring et par hundrede kvadratmeter blev brændt af. Det var hurtigt slukket.

Den anden opgave var lidt mere spektakulær.

Brandmændene blev alarmeret til et får, der sad fast i et vandløb ved Bjerrumvej, og da brandvæsnet kom til, var fåret så træt, at det ikke selv kunne komme fri af hullet.

Indsatsleder Kjeld Tauman fortæller, at ved en kombination af træk og løft lykkedes det at få fåret fri af vandhullet og op på fast grund.

Fåret slap med en våd pels og en forskrækkelse.

På det store billede ses det område af en mark, der blev brændt af med fåret i vandløbet indsat. På de tre andre billeder ses, hvordan fåret blev reddet op på det tørre igen efter at have siddet fast under bevoksningen.