(Torsdag den 18. maj 2023)En voldsom brand ødelagde en stor værksteds- og lagerbygning på Højmosevej i Mølby tilhørende VBE Byg.

Firmaet har til huse i en tidligere trelænget gård, der er bygget om dels til værksted og lager, dels til kontorer og beboelse.

Værksted og lager var indrettet i den ene længe og bygget sammen med længen, der rummer kontorer. Den længe er igen bygget sammen med stuehuset.

Værksted og lager var overtændt, da brandvæsnet kom frem og stod ikke til at redde. Men det lykkedes at hindre ilden i at brede sig til selve kontorfløjen. Den blev til gengæld en del beskadiget af vand fra slukningsarbejdet. Det lykkedes helt at redde stuehuset.

Det var en nabo, der opdagede ilden og som sørgede for, at Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev alarmeret samtidig med, at naboen fik husets beboer ud. Ingen personer kom således noget til.

Samtidig med Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe blev alarmeret, blev Arnum frivillige Brandvæsen også tilkaldt, da det brandvæsen har langt kortere vej til brandstedet. Det er helt normal procedure i sådanne tilfælde. Også en tankvogn fra Gram Frivillige Brandvæsen blev tilkaldt for at sikre vand til slukningsarbejdet.

Der blev lavet to BC-udlægninger, ligesom højtryksrør var i brug, og der blev indsat flere røgdykkere.

Alarmen kom klokken 0,28, og først ud på morgenstunden kunne de sidste brandfolk forlade stedet.

Syv brand- og redningskøretøjer var på stedet