(Søndag den 13. juni) Ejendommen Bredeslippe 2 i Ribe blev natten til søndag kraftigt beskadiget som følge af en brand.

Ilden blev opdaget af naboer, der kunne se flammer i et loftsvindue, og de fik hurtigt alarmeret brandvæsnet. En hurtig indsats fra brandfolkene fik standset branden, men da havde ilden allerede fået fat i tagkonstruktionen. Det medførte en del brand-, røg- og sodskade på ejendommen, som var ubeboet. Den har været under restaurering i nogle måneder.

Brandvæsnet satte to hold røgdykkere med to højtryksrør ind i slukningsarbejdet, ligesom huset blev ventileret for at få den kraftige røg ud.

Selve slukningsarbejdet var hurtigt overstået, men efterslukningen og sikringen af ejendommen mod skjulte brandlommer tog et par timer.