Droner viser sig at være et rigtig godt instrument, hvis der skal laves eftersøgninger i større rum, hvor personer ikke kan komme ind på grund af farer.

Der gøres klar til at sende dronen i luften.

Det viste en stor alarmeringsøvelse på virksomheden DTE i Ribe lørdag i de tidlige morgentimer.

Blandt andre ting var et af formålene med øvelsen at afprøve dronernes muligheder i lukkede rum, og viceberedskabschef Kjeld Tauman fortæller, at den lille drone, Sydvestjysk Brandvæsen råder over, er meget anvendelig i lukkede rum.

– Den store drone, vi har, er god i det åbne land, men den kan ikke modtage tilstrækkelige signaler i lukkede rum. Det kan den lille drone til gengæld, og derfor er den rigtig god at have i situationer, hvor vi skal eftersøge i rum eller danne os et overblik over rummet, hvor vi ikke kan sende mandskab ind på grund af kemikaliefare eller andre problemer, fortæller Kjeld Tauman.

Øvelsen lørdag morgen var en alarmeringsøvelse, og der var indsat to slukningsenheder fra Ribe, samt mandskab og frivillige fra Bramming, droneberedskabet fra station Varde, røgmiljø fra Varde samt frivillige fra station Esbjerg, der bl.a. ”befriede” en person, der var kommet i klemme under noget træ. Her blev der indsat folk med motorsave. Desuden deltog også personale fra DTE i øvelsen, ligesom forplejningstjenesten fra SVJB sørgede for morgenmaden, da øvelsen var ved at ebbe ud ved ni-tiden. I alt var 45 personer indsat, da øvelsen var på sit højeste.

– Formålet med øvelsen var ud over at afprøve dronen at afprøve nogle beredskabs- og opmarchplaner, og der var tale om en vellykket øvelse, hvor alt forløb godt.

– Der vil naturligvis altid være nogle ting, som vi får med hjem og arbejder videre med. Det er jo netop det, der er formålet med øvelsen, for vi kan godt i teorien sidde og planlægge nogle ting og forestille os, hvordan de vil forløbe, men det er noget andet, når teorien bliver til virkelighed. Derfor er det fint at få tingene prøvet af i praksis i sådanne øvelser, og formålet er jo netop, at vi lærer øvelserne og til stadighed kan gøre tingene endnu bedre, siger viceberedskabschef Kjeld Tauman.

Uden mad og drikke …..

DTE var hjemsted for den store alarmeringsøvelse

Masser af køretøjer og mandskab var indsat.