(Onsdag den 15. december) Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe måtte onsdag middag en tur til Låningsvejen, hvor der var tale om en mindre forurening med dieselolie fra en traktor.

Olien var spildt dels på selve vejen og dels i græsrabatten.

Indsatsleder Thomas Laugesen fortæller, at der var tale om, at olien var sivet ned i jorden. Derfor blev kommunens miljøvagt kontaktet, så den kan sørge for oprensningen. Netop fordi olien var sivet ned i jorden, kunne brandvæsnet ikke gøre noget ved forureningen.