(Mandag den 21. august 2023)

En katalysator til et solcelleanlæg brød mandag sidst på eftermiddagen i brand, men en hurtig indsats fra brandvæsnet bevirkede, at der kun skete sod- og røgskade i den garage, hvor katalysatoren var placeret.

Huset, som garagen var bygget sammen med, blev dog også ventileret for at få en smule røg fra branden ud.

Det viste sig, at Cobra var et særdeles effektivt slukningsmiddel. Normal er vand og elektriske installationer ikke nogen særlig god kombination, men med Cobra blev garagen fyldt med vandtåge, og det kvalte ilden i katalysatoren.