(Mandag den 18. januar) Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe måtte mandag eftermiddag en tur ud på hovedvej 11 nord for Nørremarkskrydset.

Her havde et færdselsuheld medført vragrester og kølervæske på vejen, og begge denne skulle fjernes, før vejen igen var farbar.

Rengørings- og oprydningsarbejdet tog en halv times tid.

Uheldet skyldtes et par biler, der tørnede sammen, og ved sammenstødet blev den ene bil skubbet ind gennem en hæk og ind i en have, hvor den blev standset af nogle store træer.

Der var ingen alvorlige personskader men en del materiel skade.

Det var begrænset hvor mange gener uheldet gav for trafikken, da hovedvejen netop på dette sted er udvidet til fire spor.

Det tog en halv times tid at rengøre kørebanen og fortov

Tankvognen var en effektiv spærring, da vejbanen skulle rengøres