(Torsdag den 6. maj) Sydvestjysk Brandvæsen kom torsdag sidst på formiddagen ud på en større opgave, da meldingen lød på mindre forurening på Vilslevvej.

Det viste sig, at forureningen ikke alene omfattede en strækning på Vilslevvej, men der lå også olie på kørebanen på Våesvej samt en smule på Darumvej, hvor Våesvej løber ud i Darumvej.

Mandskab fra brandvæsnet måtte bruge et par timer på at rense og spule vejen over en strækning på sammenlagt godt et par hundrede meter.

Den spildte olie gjorde kørebanen meget glat, og derfor var det nødvendigt at rense vejen af hensyn til færdselssikkerheden.