(Tirsdag den 23. maj 2023) Brandvæsnet kom tirsdag sidst på eftermiddagen ud for lidt af et oprydnings- og rengøringsarbejde efter et færdselsuheld i krydset Villebølvej-Koldingvej.

To personbiler var stødt nærmest frontalt sammen, og en person blev kørt til undersøgelse på sygehuset.

De to biler blev totalskadede, og vragrester fra de to biler var spredt ud over kørebanen, ligesom den ene bil holdt til gene for den øvrige trafik.

Brandvæsnet fik ved hjælp af spillet på sprøjten trukket bilen til siden, så kørebanen kunne rengøres både for vragrester og spildt olie.

Koldingvej var spærret i det ene spor under oprydningsarbejdet, men da der kun var ringe trafik på det tidspunkt, gav det ikke de store problemer.