(Fredag den 2. april) Det er en rigtig dårlig ide at smide glasskår på en kørebane, men det var ikke desto mindre det, der var sket i større omfang fredag sidst på dagen på Ørstedsvej.

Brandvæsnet måtte rykke ud, fordi de mange glasskår på kørebanen udgjorde en fare for trafiksikkerheden. Brandvæsnet sørgede for, at vejen blev spulet ren, så trafikanterne igen kunne benytte vejen uden fare for uheld på grund af punkterede dæk. Hvor glasskårene stammer fra, er i skrivende stund ikke oplyst.