Scenariet var, at de træbygninger ved Stensbækvej øst for Ribe, der udgør Den Hollistiske Højskole, stod i flammer, og at ni til ti personer var meldt savnede.

Det udløste en storalarm til Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe samt de frivillige brandværn i Arnum og Gram og Beredskabsstyrelsen i Haderslev, så i alt otte brandkøretøjer blev sendt til stedet.

Og rigtigt var det, at der var røg i bygningerne, men den røg havde nogle ledere ”lagt ud” for at gøre scenariet så livagtigt som overhovedet muligt. For heldigvis var der kun tale om en øvelse, hvis formål var at øve den indbyrdes kommunikation og det generelle samarbejde de forskellige brandkorps i mellem.

Øvelsen blev en succes. Sydvestjysk Brandvæsen fik hurtigt fire ofre ud fra de to huse, som personalet fra SVJB havde ansvaret for, og ved de andre bygninger, som Arnum og Gram havde ansvaret for, blev der også arbejdet effektivt.

Der var da efter øvelsen også generelt stor tilfreds med indsatsen og udbyttet af øvelsen. Selve øvelsen varede et par timer, hvorefter de deltagende brandfolk med appetit kunne kaste sig over de grillede pølser, som frivillige havde sørget for at fremstille mens de andre brandfolk tog sig af de ”sårede” og ”flammerne”.

Fik rigtig alarm

Og mens en del af brandfolkene var til øvelse på Stensbækvej lød der en “rigtig” alarm i Ribe, da en automatisk brandalarm gik i gang på Farupvej.

Der blev sendt brandbiler til stedet, men det viste sig heldigvis, at alarmen skyldtes for meget røg i køkkenet under madlavning, så der var ikke ild.

Et offer bringes i sikkerhed efter at være hentet ud fra en røgfyldt bygning.

“Offeret” lægges i aflåst sideleje og pakkes i folietæppe for at holde varmen.

Øvelsen blev fulgt med interesse af højskolens beboere og elever

Uden mad og drikke dur helten som bekendt ikke

Beredskabsstyrelsen fra Haderslev sørgede bl.a. for at få genfyldt flaskerne.