(Mandag den 21. februar 2022) Nok var den seneste storm, Nora, der ramte Danmark, ikke så voldsom som den foregående Malik, men Nora gav alligevel anledning til nogle specielle opgaver for brandvæsnet.

Først måtte brandfolkene rykke ud til Midtmøllen, hvor stormens efterlandeskaber havde dannet en stor prop i møllen, der effektivt stoppede vandets gennemløb med fare for oversvømmelser. Den prop blev, som omtalt andet sted på siden, fjernet med frigørelsesværktøj, og i dag, mandag, måtte korpset således ud og fjerne resterne af en trampolin.

Hvor trampolinen kommer fra mere præcist, fortaber sig i det uvisse, men vi kan roligt slå fast, at den ”kom vest fra”.

Den havnede i noget bevoksning og omkring en lystmast ved rundkørslen Haderslevvej-hovedvej 11, og her hang den med fare for, at den ville falde ned på kørebanen med risiko for, at den ville forvolde trafikale ulykker.

Brandfolkene blev tilkaldt, og som holdleder Tommy Beyer fortæller, blev trampolinen pillet ned fra træet og ”skåret” i passende stykker, så den ikke udgjorde en trussel mere.

Trampolinen hang fast i noget bevoksning og en lysmast med fare for at falde ned og være en fare for trafikken

Sådan endte den trampolin sine dage.