(Lørdag den 27. marts) Sydvestjysk Brandvæsen har fået et nyt værktøj til gavn for arbejdsmiljøet og personalets sundhed.

Der er tale om en mobil container til brug ved personelrengøring, og containeren blev for første gang taget operativt i brug ved en stor alarmeringsøvelse i Ribe lørdag formiddag. Containeren bestod sin prøve, og der var stor begejstring for det nye værktøj blandt de brandmænd, der prøvede den.

Alarmeringsøvelsen lød på, at der var ild i en villa på Jacob A. Riisvej, og at der var biler ved villaen, hvilket indikerede, at personer kunne være i fare.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Øvelsen fik et fint forløb. Et par af Ribe Boligforenings huse, der skal rives ned, blev fyldt med røg, og brandfolkene skulle redde personer i form af dukker ud fra de to huse. En brandmand illuderede et ildebefindende inde i det ”brændende” hus og måtte reddes ud af kollegerne, ligesom en anden brandmand pludseligt ”brækkede begge ben” på taget af det ene hus og efterfølgende måtte fires ned på en stiv båre.

Rengøringscontainer

Øvelsen gav anledning til i praksis at afprøve den nye container til personelrengøring.

Containeren er bygget op i Esbjerg efter tegninger lavet af arkitekt Henrik Tauman, Ribe, og efter Sydvestjysk Brandvæsens anvisninger.

Operativ leder Niels Holm fortæller, at det er en af de første containere af sin art i Danmark og at flere andre beredskaber har været på besøg og set containeren.

Den er indrettet på den måde, at brandmændene går ind i containeren i den ene ende, hvor de kan tage alt det snavsede tøj af. Det lægges i plastikposer og lægges ned i et skab, der tømmes ude fra, så tøjet kan tages med hjem til rengøring. I midten af containeren er der to separate baderum, hvor brandmændene kan blive vasket, inden de kommer ind i containerens rene afdeling. Her er der skabe med rent tøj i form af undertøj, undermunding, sokker og klip-klappere, som brandmændene kan tage hjem i.

– Det betyder også, at de brandmænd der har været gennem containeren ikke skal tilbage til brandstedet for at deltage i efterslukning eller oprydning og oppakning af bilerne, fortæller viceberedskabschef Kjeld Tauman.

Bruges ved større brande

Ud over baderummene, der adskiller det ”beskidte” og det ”rene” område i containeren, er den også forsynet med toiletter. Vandforsyningen kommer fra den normale vandforsyning f.eks. fra brandhaner, og afledningen af spildevand sker til den nærmeste kloak, så der ikke er tale om forurening.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Øverst til venstre containeren, skabe til rent tøj, håndvask og lem til udtagning af snavset tøj.

Containeren transporteres på en stor lastbil og kan ved hjælp af en ”kranarm” sænkes ned på jorden, så brandmændene kan gå direkte ind i den.

Containeren er tænkt anvendt ved større brande, og ved at brandmændene på brandstedet kan komme af med det snavsede tøj og blive vasket, undgår de at være i det snavsede tøj længere tid end højest nødvendigt. Undersøgelser har vist, at brandmændenes indsatstøj kan være fyldt med sod og små partikler, der ikke er særligt sunde at indånde.

De to badekabiner, der adskiller ren og beskidt afdeling.

Det snavsede tøj lægges i plastikposer, der smides i et skab, som tømmes ude fra.