(Torsdag den 30. december) Det lykkedes Sydvestjysk Brandvæsen i Ribe og kollegerne fra Arnum at hindre en brand i en stald på Søndermarksvej i Spandet i at brede sig.

Stalden blev stærkt beskadiget af ilden, men nærliggende stalde, der rummede omkring 4000 smågrise, blev ikke ramt af ilden. Der kom en del røg ind i staldene, men de to brandvæsener sørgede for at staldene blev effektivt luftet ud, så grisene kunne blive i staldene. En dyrlæge blev tilkaldt for at undersøge grisene for røgskader.

Indsatsleder Kjeld Tauman fortæller, at der formentligt har været ild i den ødelagte stald i nogen tid, inden branden blev opdaget og brandvæsnet blev tilkaldt.

Ilden i den brændende stald blev slukket med flere højtryksrør. Selve indsatsen varede knapt fire timer.